Circulariteit

“Een circulaire economie is een economisch systeem waarin het gebruik van grondstoffen, materialen, onderdelen en producten wordt geminimaliseerd in gesloten kringlopen waarin ze keer op keer opnieuw gebruikt kunnen worden. Afval wordt niet weggegooid, maar wordt weer een grondstof.”

Henzen, R. (2019). De kleine Circulaire economie voor dummies. BBNC uitgevers.

Wij zien circulariteit als een proces waar je aan moet blijven sleutelen. Omdat het zo’n ommezwaai is van de huidige manier van leven, is het een kwestie van hier mee om leren gaan. Het onderwerp nodigt ons uit om op inventieve manieren om te gaan met restmaterialen en om oude werkwijzen los te laten en nieuwe werkwijzen te ontwikkelen.

Wat houdt dat voor ons op dit moment in?

Alles wat we nodig hebben proberen we tweedehands te vinden, te ontvangen, of te kopen:

  • We verzamelen hout (en andere bruikbare materialen) op straat
  • We halen wegwerppallets uit elkaar om daar weer iets nieuws mee te kunnen maken
  • We nemen bij klussen op locatie het hout dat daar niet langer meer nodig is mee
  • We zijn aan het kijken hoe we particulieren beter kunnen bereiken met de vraag om hout (of andere bruikbare materialen) aan ons te doneren
  • We zijn in contact met derden om te kijken hoe huidige afvalstromen omgebogen kunnen worden tot aanvoer van grondstoffen 
  • Alles wat we niet vinden of ontvangen halen we bij lokale initiatieven zoals Buurman, kringloopbouwmarkten of op Marktplaats

Voorbeelden van nieuwe werkwijzen zijn:

  • Het herwaarderen van materialen. Grote stukken hout die we vinden of ontvangen zijn vrij gemakkelijk te gebruiken in meubels, het zijn de reststukken na het zagen waar de grote uitdaging ligt. We gebruiken de reststukken zoveel mogelijk, bijvoorbeeld door ze te verlijmen om op die manier nieuwe balken of tafelpoten te creëren.
  • Het creëren van bewustzijn voor circulariteit en respect voor het materiaal. Wij vinden het belangrijk om te kunnen laten zien waar wij onze materialen vandaan halen. Daarom leveren we bij al onze meubels een materialenpaspoort waardoor er volledige transparantie over de gebruikte materialen bestaat. Hiermee maken wij ook inzichtelijk wat het effect is van de tijd en energie die wij in het materiaal steken om dit naar zijn nieuwe staat te transformeren.

Ons pand aan de Nijverheidsweg is in het najaar van 2020 casco opgeleverd en we hebben dit opgebouwd en ingericht met zoveel mogelijk tweedehands materialen. Aangezien circulair bouwen tijd kost zijn we nog niet volledig klaar met dit proces. Beneden is de werkplaats en boven de studio. Ons dak hebben we volgelegd met zonnepanelen waardoor we volledig energieneutraal zijn.

Wil je materialen doneren? Klik dan hier voor meer informatie!