Circulariteit

“Een circulaire economie is een economisch systeem waarin het gebruik van grondstoffen, materialen, onderdelen en producten wordt geminimaliseerd in gesloten kringlopen waarin ze keer op keer opnieuw gebruikt kunnen worden. Afval wordt niet weggegooid, maar wordt weer een grondstof.”

Henzen, R. (2019). De kleine Circulaire economie voor dummies. BBNC uitgevers.

Circulariteit is een belangrijk onderdeel van onze filosofie. Voor ons betekent dit dat we proberen zo min mogelijk gebruik te maken van nieuwe grondstoffen en materialen en dat we restmaterialen en afval zo veel mogelijk opnieuw gebruiken. We zijn continu bezig om nieuwe manieren te vinden om met restmaterialen om te gaan en om oude werkwijzen los te laten ten gunste van nieuwe, circulaire manieren van werken.

Op dit moment houdt dit voor ons in dat we zoveel mogelijk tweedehands materialen gebruiken, zoals hout en andere bruikbare materialen die we op straat vinden of die we ontvangen van particulieren of bedrijven die ze niet meer nodig hebben. Door de verscheidenheid aan materialen die we binnenkrijgen, zijn wij in staat om unieke producten te maken met elke keer weer een andere uitkomst; geen enkel product is hetzelfde als het vorige. 

Ons pand aan de Nijverheidsweg is ook op circulaire wijze ingericht, met zoveel mogelijk tweedehands materialen. Het dak van het pand is volledig belegd met zonnepanelen, waardoor we volledig energieneutraal zijn en ons vervoer is 100% elektrisch.